Oost-Duitsland in het heden

Ondanks dat het al tijden geleden lijkt dat de Berlijnse Muur viel en het IJzeren Gordijn werd opgeheven zijn de verschillende tussen Oost en West Duitsland er nog steeds. Dat deze minder worden is wel het geval maar dit gaat velen toch niet snel genoeg. Oost-Duitsland staat bekend als grauw en sober terwijl West-Duitsland floreert en grote rijkdom kent.

Dit gat in de economie is nog steeds merkbaar. De Duitse economie staat te boek als zeer groot en succesvol en dit is ook het geval. Toch loopt het Oosten van het land daarbij nog ver achter op het Westen. Voorbeelden hiervan zijn dat de werkeloosheid in Oost-Duitsland veel groter is en de pensioenen lager. Dit is na de val van de Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijn altijd al zo geweest.

Dat er nog steeds een wezenlijk verschil is zit mensen in Oost-Duitsland vaak niet lekker. Het land is immers een geworden maar als het op deze zaken aankomt dus toch nog niet helemaal. Wat wel positief is te noemen is dat sinds de tijd dat de beiden delen zijn samengekomen de economie wel constant gegroeid is in Oost-Duitsland en er dus verbetering in de situatie zit.

mts_best