Het IJzeren Gordijn

In de tijd van de Berlijnse Muur werd Duitsland door nog een grens gescheiden. Namelijk het zogenoemde IJzeren Gordijn. De naam klinkt al niet al te fraai en dit was het dan ook zeker niet. Deze scheiding liep niet alleen door Duitsland maar zelfs door andere gebieden en scheidde West-Europa van het zogenoemde Oostblok. Vlak na de Tweede Wereldoorlog kwam het IJzeren Gordijn tot stand en deze viel rond dezelfde tijd als de Berlijnse Muur.

Het was in deze tijd absoluut niet mogelijk de grens zomaar te passeren en wie dit wel zonder toestemming probeerde kon dit duur komen te staan. Naast dat het IJzeren Gordijn bewaakt werd op vele punten waren er zelfs mijnen te vinden. Het was eigenlijk een eindeloos lang hek met ijzer en prikkeldraad.

Het duurde uiteindelijk tot 1989 voordat er met het afbreken van het gordijn werd begonnen. Dit kon later gezien worden als een van de eerste stappen naar een meer verenigd Europa. Dit omdat de val van het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur ook het einde van het communistische tijdperk in grote delen van Oost-Europa betekende. Dit moment wordt buiten dat ook als het symbolische einde gezien van de Koude Oorlog.

mts_best