Het verdrag van Versaille

Op deze pagina lees je meer over het verdrag van Versailles en welke gevolgen dit had voor Duitsland als land. De Duitsers verloren namelijk in de Eerste Wereldoorlog en dit ging hun niet in de koude kleren zitten. Wat er namelijk gebeurde was dat zij door de zogenoemde winnaars van deze oorlog als schuldige werden aangewezen. De gevolgen hiervan waren als zeer zwaar te omschrijven voor de Duitsers.

Nadat de balans was opgemaakt werd in het jaar 1919 in het Franse Versailles, gelegen tegen Parijs, het vredesverdrag getekend. Hieruit kwam voort dat Duitsland tol moest betalen voor de fouten waarvan de andere landen vonden dat het zich aan schuldig had gemaakt. Dit was onder andere in de vorm van riante betalingen aan deze landen die men nodig achte om een goede wederopbouw te kunnen bewerkstelligen.

Dit was echter niet alles, Duitsland raakte ook nog eens een groot stuk land kwijt. Zo werd het rijk ook in een klap een heel stuk kleiner. Onder Duitsers zelf werd het verdrag dan ook als oneerlijk gezien en was de verontwaardiging daarom groot. Van de landen die met de vinger naar Duitsland wezen was vooral Frankrijk zeer resoluut.

mts_best