Het begin van Duitsland

Ondanks dat voor het gevoel van de gemiddelde Nederlander Duitsland zoals we dit kennen misschien al tijden bestaat is dit niet echt het geval. Het Duitse rijk zoals wij dat vandaag de dag kennen kwam namelijk pas laat in de Negentiende eeuw echt tot stond. Dit gebeurde naar aanleiding van een overwinning op de Fransen. Nadat deze uit Duitsland verjaagd waren kwamen alle Duitse vorsten als het ware bijeen. Doordat zij met zijn alleen een lange strijd tegen de Fransen hadden gevoerd waren deze naar elkaar toegegroeid. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Koning Wilhelm I werd uitgeroepen tot de Duitse keizer. Dit gebeurde om precies te zijn in Versailles.

Dat de keizer was uitgeroepen betekende niet automatisch dat deze ook alle macht naar zich toetrok. Immers waren een aantal van de vorsten die besloten hadden de keizer uit te roepen ook nog steeds erg machtig en dit bleef ook zo. In het begin was het Keizerrijk Duitsland vrij fragiel. Omdat het ontstond vanuit de oorlogen die daarvoor plaats hadden gevonden koste het moeite om het rijk op te bouwen. Dit gebeurde echter zorgvuldig en dit had uiteindelijk alleen maar positieve gevolgen.

Een tijd later kreeg Duitsland zoals het toentertijd was steeds meer macht. Dit had onder andere met de sterke economie te maken zoals we die vandaag de dag nog steeds kennen van onze Oosterburen. De Duitsers werkten hard en dit gebeurd nog steeds. De mentaliteit die er heerst in het land is er een van aanpakken en dit zie je terug in hoe succesvol het land momenteel nog steeds is. Het behoort niet voor niets tot de sterkste economieën die er zijn in de wereld.

mts_best