Een reis door de Duitse historie

Duitsland is een land wat een lange geschiedenis kent. Sommige hoofdstukken hiervan zijn bijzonder te noemen en andere wat minder fraai. In de voorbij eeuwen is er veel gebeurd in en om het Duitse Rijk, dat is een ding wat zeker is. De historie van onze Oosterburen is in verschillende hoofdstukken onder te verdelen. Om een globaal idee te krijgen worden hier de belangrijkste punten uit het verre verleden van het land omschreven.

Duitsland in de oudheid
Uit verschillende tijden in de prehistorie zijn resten gevonden in het gebied wat Duitsland nu bestrijkt. Dit geldt zowel voor de Bronstijd als de tijd van de jagers en de IJzertijd. Doordat de Romeinen nooit naar het gebied trokken waar nu Duitsland is bleef de IJzertijd een stuk langer duren dan in de gebieden waar zij dit wel deden. Dit was namelijk tot een paar honderd jaar na Christus. Uit de tijden voor het jaar nul werd dus al duidelijk dat er talloze volken geleefd hebben in Duitsland.

In de eerste eeuwen na christus
De periode na Christus was er een waarin vooral de Germaanse volkeren leefden. Zoals velen weten wordt Duitsland tot op heden internationaal als Germany aangeduid, een naam die voortkomt en ontstond in deze tijd. Naast de Germanen leefden er in het Oosten van toenmalig Duitsland enkele Slavische volken. Een klein deel van Duitsland werd ook door de Romeinen ingenomen al duurde dit niet al te lang.

De middeleeuwen in Duitsland
In het midden van de negende eeuw kwam na een verdrag het eerste eigenlijke Duitse Rijk tot stand. Er volgden verschillende tijden met de meest uiteenlopende heersers en er veranderde vrij veel in deze tijd. Ook een deel van Frankrijk en Italië werd in die tijd geregeerd door het Duitse Rijk. Aan het einde van dit tijdperk werd Rudolf van Habsburg uitgeroepen tot koning.

Net na de middeleeuwen
Rond het einde van de middeleeuwen raakte Duitsland verdeel in veel meer kleine gebieden. Overal waren aparte zogenoemde staten en dit werden er meer en meer. Er waren meerdere redenen waarom vele bewoners van het Duitse RIjk verdeeld raakten en hierdoor werd het enigszins onoverzichtelijk. Het duurde uiteindelijk tot het midden van de zeventiende eeuw voordat hier wat verbetering in kwam. Dit gebeurde in de vorm van een vredesverdrag wat meer eenheid schepte.

De overheersing door Frankrijk
In de tijd van Napoleon waren de Fransen steeds sterker aanwezig in Duitsland. Zo veroverde het bepaalde gebieden bij de grens en eiste het hier en daar enkele staatjes op die eigenlijk bij Duitsland hoorden voorheen. Dit gebeurde ook met steeds meer en met belangrijke havensteden. De Fransen gingen meer en meer heersen en het was dan ook ronduit een slechte en onzekere tijd voor Duitsland die nog lang zou duren.

mts_best